Komín pro kondenzační kotel

Slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C. Je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty. Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem. Není určen pro spalinové cesty, ve kterých může dojít k vyhoření sazí. Je vhodný pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu a použitelný pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L,H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry do 0,2% kerosin).

Almeva obrázek ořez

  • Kompletní komínová sestava pro připojení plynového kondenzačního kotle.
  • Potrubí plast DN 80 mm.Vnější plášť je z keramnzitbetonových tvárnic 34x34 cm.
  • Výška komínu - podle projektu.

 

Spalinový plastový systém pro odkouření kondenzačních kotlů

Kompletní komínová sestava s plastovým systémem pro odkouření kondenzačních kotlů.

Na komínové sestavy vám pošleme cenovou nabídku na míru přesně na typ vašeho kotle.

Vnější plášť je z keramzitbetonových tvárnic 34x34 cm, ve kterém je umístěn plastový systém STARR. Tento systém se může osadit jak do tvárnice s ventilační šachtou, tak i do jednoho otvoru dvojprůduchové tvárnice a druhý otvor použít na odkouření krbových kamen, krbové vložky nebo kotle na tuhá paliva.

STARR - PPH

Slouží  k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C. Je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty. Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem. Není určen pro spalinové cesty, ve kterých může dojít k vyhoření sazí. Je vhodný pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu a použitelný pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry do 0,2 % kerosin).

  • Plastový systém odkouření STARR je tvořený pevnými trubkami, tvarovkami a příslušenstvím PPH.
  • Systém STARR je nabízen v průměrech od 60 mm do 315 mm.
  • Je učený zejména do interiéru a pro vložkování rovných komínových průduchů.
  • Spojování jednotlivých prvků systému STARR je hrdlovými spoji s trojbřitým EPDM těsněním.
  • Charakteristika dle ČSN EN 14471: T120 H1/P1 O W 2 O20 I E L
 

Záznamy nebyly nalezeny...