Skladba komínu Plewa Classic S

Základní skladba systému Classic S:

PLEWA_Classic_S

 

Komínové tvárnice
- lehčené, vyrobené z liaporbetonu
- jednoprůduchové, víceprůduchové, s ventilační šachtou
- bez zadního přivětrání nebo možnosti přisávání vzduchu ke spotřebiči

Komínové vložky
- keramické vložky neglazované čtvercového formátu od 120x120mm do 250x250mm

- tah komínu je daný průřezem vložky (např. při požadavku na průměr vložky 200mm použijeme vložku 180x180mm)

Izolace
- speciální izolace tl. 20mm již součástí komínové vložky
 
Pata komínu, odvod kondenzátu
- komín můžeme založit na základ díl, nebo první tvárnici dobetonovat
- kondenzát  (nebo srážkovou vodu),  zachycený v kondenzátní misce, odvádíme přes sifon do kanalizace nebo do nádoby
- krycí kostka chrání kondenzátní misku před poškozením při čištění komínu a zabraňuje padání větších částic do odvodu kondenzátu
 
Vybírací a čistící díly
- v základní sestavě je 1xčistící díl a komínová dvířka (povrchová úprava zinek nebo bílá)
- sestavu můžeme doplnit o čistící díl a dvířka v horní části komínu
 
První  metr komínu lze také objednat jako již slepený základový komínový díl, který již obsahuje odvod kondenzátu dle zvolené varianty, čistící díl a dvířka.
 
Komínové připojení (T-kus, sopouch)
- vybrat můžeme T-kus  90°nebo 45°
- hrdlo T-kusu má kruhový průřez odpovídající průřezu čtvercové vložky
( vložka 160x160mm má hrdlo D180mm, vložka 180x180mm má hrdlo D200mm …)
- výšku T-kusu můžeme upravit  změnou  výšky  roury, základního dílu nebo podbetonováním paty komínu
 
Ukončení komínu
- komín je ukončen nerezovým dilatačním dílem (alt. keramickým nástavcem) a betonovou krycí deskou (alt. ocelovou krycí deskou).
 


 

 

Díly dodávané do základních sestav:

(přesný počet a skladba dílů se liší podle zvolených parametrů komínu)

doplnky_PLEWA_Classic_S

Zatřídění komínu dle ČSN EN 1443, ČSN EN 13063-1:
 
T400 N1 D 3 G20
 
• T 400 - teplotní třída (400°C)  
• N1 - tlaková třída (přirozený tah)
• D - třída odolnosti proti působení kondenzátu (suchý provoz)
• 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
• G20 – třída odolnosti proti vyhoření, vzdálenost
 od hořlavých stavebních materiálů (20mm)
 

Záznamy nebyly nalezeny...